logo
VIU Hỗ trợ công nhân gặp khó khăn trong đại dịch Covid19
Xin đừng quên họ
Người lao động nghĩ việc vì Covid19 có được trả lương ?

Thiết yếu!

Dòng người tìm đủ cách, kể cả đi bộ hàng trăm cây số rời các thành phố nơi tập trung các công trình xây dựng, các khu công nghiệp, các xưởng may mặc, đóng giày… để về quê báo hiệu thời gian sắp tới doanh nghiệp sẽ thiếu công nhân trầm trọng, nhiều nghề không có ai làm.

Tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương vẫn được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động được xác định là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi thực hiện giao kết một trong các loại hợp đồng sau: hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn; hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM (VIU) 

Tổ chức phi chính trị và bất vụ lợi, được sáng lập từ nhu cầu thực tiễn và theo đuổi sứ mệnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tôn chỉ hoạt động của nghiệp đoàn là Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển 

Kết nối với chúng tôi