logo

Cảnh báo đáng lo, gần 60 nghìn doanh nghiệp từ bỏ làm ăn

Ngày đăng: 02/06/2021
Số doanh nghiệp thành lập mới vẫn gia tăng, tuy nhiên tốc độ doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng không ngừng tăng lên.

Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 5/2021 của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho thấy: Tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong tháng 5 năm 2021 là 16.495 doanh nghiệp (tăng 4,5% so với cùng kỳ 2020), bao gồm: 11.603 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 8,2%) và 4.892 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (giảm 3,2%).

Trung bình mỗi tháng có 3.299 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường.

Trong hơn 11,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, số vốn đăng ký đạt 150.606 tỷ đồng (tăng 33,6% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020). Con số này chưa tính đến số vốn 525 nghìn tỷ đồng hai doanh nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh đăng ký. Vốn đăng ký bình quân đạt 13 tỷ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Cảnh báo đáng lo, gần 60 nghìn doanh nghiệp từ bỏ làm ăn
Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh. Ảnh: Lương Bằng

"Đây là một nỗ lực lớn của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát kể từ cuối tháng 4/2021", Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đánh giá.

Tháng 5 năm 2021 ghi nhận có 4.892 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Cũng trong tháng này, có 8.913 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính chung 5 tháng năm 2021, tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 5 tháng đầu năm 2021 là 78.333 doanh nghiệp (tăng 11,9% so với cùng kỳ 2020).

Số doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng năm 2021 là 55.769 doanh nghiệp, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là số doanh nghiệp thành lập mới cao nhất trong giai đoạn 5 tháng đầu năm trong giai đoạn 2016-2021. Sự gia tăng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới thể hiện niềm tin và sự kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp đối với triển vọng phát triển kinh tế thời gian tới.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 5 tháng năm 2021 là hơn 1,75 triệu tỷ đồng (tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2020).

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng năm 2021 là 22.564 doanh nghiệp, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Số liệu doanh nghiệp gia nhập và quay trở lại thị trường tăng so với cùng kỳ năm 2020 cho thấy tín hiệu tích cực, tuy nhiên, nền kinh tế vẫn tiếp tục chịu tác động từ dịch bệnh, thể hiện qua việc số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tiếp tục tăng, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp có quy mô nhỏ.

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 5 tháng năm 2021 tiếp tục có sự gia tăng, với 59.820 doanh nghiệp, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, có 31.818 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, chiếm đến 53,2% tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 5 tháng năm 2021.

Phần lớn các doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh và đã giải thể, chấm dứt tồn tại là những doanh nghiệp mới thành lập dưới 5 năm, quy mô nhỏ, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực thương mại. Đây là đối tượng rất dễ chịu tổn thương do tác động tiêu cực từ bên ngoài.

Trong đó, số doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại trong 5 tháng năm 2021 là 8.023 doanh nghiệp, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm 2020. Số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể là 19.979 doanh nghiệp, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2020. Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong 5 tháng năm 2021 là 31.818 doanh nghiệp, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2020.

(Theo VietNamNet)

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Bình Luận - Quan Điểm
1
https://www.voatiengviet.com/

NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM (VIU) 

Tổ chức phi chính trị và bất vụ lợi, được sáng lập từ nhu cầu thực tiễn và theo đuổi sứ mệnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tôn chỉ hoạt động của nghiệp đoàn là Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển 

Kết nối với chúng tôi