logo

Ngăn chặn việc trốn đóng, trục lợi BHXH

Ngày đăng: 22/04/2022
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết 09/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chi phí quản lý BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giai đoạn 2022-2024.

Theo đó, các bộ, cơ quan khẩn trương rà soát, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết 09 theo đúng quy định tại Luật BHXH, Luật Việc làm, Luật An toàn - Vệ sinh lao động và các văn bản pháp luật liên quan.

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chi phí quản lý BHXH, BHTN đúng quy định, hiệu quả, triệt để tiết kiệm gắn với kết quả phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN. Cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm thuận lợi đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân...

Ngăn chặn việc trốn đóng, trục lợi BHXH - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng quận Tân Bình, TP HCM hướng dẫn công nhân một doanh nghiệp làm đơn khởi kiện nợ BHXH .Ảnh: MAI CHI

Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan cần có giải pháp kịp thời ngăn chặn việc trốn đóng, gian lận, trục lợi chính sách BHXH, BHTN và gắn với việc thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện dự toán, quyết toán chi phí quản lý BHXH, BHTN, bảo đảm ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình thực hiện.

(Theo Người Lao động)

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Luật lao động
1
https://www.voatiengviet.com/

NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM (VIU) 

Tổ chức phi chính trị và bất vụ lợi, được sáng lập từ nhu cầu thực tiễn và theo đuổi sứ mệnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tôn chỉ hoạt động của nghiệp đoàn là Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển 

Kết nối với chúng tôi