logo

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng bảo hiểm xã hội?

Ngày đăng: 22/10/2020
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thông tin về trường hợp lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
 
Ảnh minh hoạ. Ảnh LDO.
 
 

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, theo quy định tại Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15.10.2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì người lao động nước ngoài thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có đủ các điều kiện sau đây:

Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam;

Chưa đủ 60 tuổi đối với nam và chưa đủ 55 tuổi đối với nữ.

Không thuộc đối tượng di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP, bao gồm người lao động là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật đang làm việc tại một doanh nghiệp nước ngoài, đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng và được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam.

Trường hợp những người lao động nước ngoài đó được tập đoàn điều động đến làm việc tại công ty ở Việt Nam và đáp ứng đủ điều kiện di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 143/2018/NĐ-CP.

Trường hợp những người lao động nước ngoài đó được tập đoàn điều động đến làm việc tại công ty ở Việt Nam; tuy nhiên chưa đáp ứng đủ điều kiện di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP thì thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Việt Nam và được thực hiện 5 chế độ: ốm đau, thai sản, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất tương tự như lao động Việt Nam.

ANH THƯ
(Theo Lao Động)
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Luật lao động
1
https://www.voatiengviet.com/

NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM (VIU) 

Tổ chức phi chính trị và bất vụ lợi, được sáng lập từ nhu cầu thực tiễn và theo đuổi sứ mệnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tôn chỉ hoạt động của nghiệp đoàn là Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển 

Kết nối với chúng tôi