logo

Những công việc được phép cho thuê lại lao động từ ngày 1/2/2021

Ngày đăng: 18/01/2021
Chính phủ đã ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Trong đó có quy định danh mục 20 công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

 

Những công việc nào được phép cho thuê lại lao động từ ngày 1/2/2021 - Ảnh 1.

Lễ tân là một trong những nghề được cho thuê lại lao động.

Danh mục 20 công việc được thực hiện cho thuê lại lao động thể hiện chi tiết tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14.12.2020 của Chính phủ. Nghị định này hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, chính thức có hiệu lực từ ngày 1.2.2021.

Những công việc nào được phép cho thuê lại lao động từ ngày 1/2/2021 - Ảnh 2.

Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chỉ được thực hiện đối với một số công việc nhất định.

(Theo Dân Sinh)

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Luật lao động
1
https://www.voatiengviet.com/

NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM (VIU) 

Tổ chức phi chính trị và bất vụ lợi, được sáng lập từ nhu cầu thực tiễn và theo đuổi sứ mệnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tôn chỉ hoạt động của nghiệp đoàn là Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển 

Kết nối với chúng tôi