logo

Sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc phải đảm bảo những điều kiện nào?

Ngày đăng: 25/11/2020
Khi sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc, người sử dụng lao động phải đảm bảo những điều kiện nào theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019?

Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ 1.1.2021), khi sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc, ngoài việc phải đảm bảo công việc thuộc danh mục được sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc thì người sử dụng lao động phải tuân thủ các quy định sau:

Về giao kết hợp đồng: Người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp uật của người đó.

Về thời gian làm việc: Bố trí giờ làm việc không ảnh hưởng đến thời gian học tập của người chưa đủ 15 tuổi. Cụ thể: Không được quá 4 giờ trong 1 ngày và 20 giờ trong 1 tuần; không được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

Phải có giấy khám sức khoẻ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền xác nhận sức khoẻ của người chưa đủ 15 tuổi phù hợp với công việc và tổ chức kiểm tra sức khoẻ định kỳ ít nhất 1 lần trong 6 tháng.

Bảo đảm điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động phù hợp với lứa tuổi.

Đặc biệt, khi sử dụng người dưới 13 tuổi làm việc, phải có sự đồng ý của cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội).

BẢO HÂN
(Lao Động)
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Luật lao động
1
https://www.voatiengviet.com/

NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM (VIU) 

Tổ chức phi chính trị và bất vụ lợi, được sáng lập từ nhu cầu thực tiễn và theo đuổi sứ mệnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tôn chỉ hoạt động của nghiệp đoàn là Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển 

Kết nối với chúng tôi