logo

Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc, mất việc từ 2021

Ngày đăng: 11/01/2021
Theo Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH, hướng dẫn chi tiết về tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc, mất việc.

Tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư này quy định:

Tiền lương làm căn cứ tính trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động, bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác quy định tại điểm a, tiết b1 điểm b và tiết c1 điểm c khoản 5 Điều 3 Thông tư này của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc, mất việc làm.

Đối chiếu với Điều 3 Thông tư 10, tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là mức bình quân 06 tháng trước khi nghỉ việc của những khoản sau:

Mức lương theo công việc hoặc chức danh;

Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ;

Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Thông tư 10 có hiệu lực từ 01/01/2021.

(Theo Dân Sinh)

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Luật lao động
1
https://www.voatiengviet.com/

NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM (VIU) 

Tổ chức phi chính trị và bất vụ lợi, được sáng lập từ nhu cầu thực tiễn và theo đuổi sứ mệnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tôn chỉ hoạt động của nghiệp đoàn là Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển 

Kết nối với chúng tôi