logo

THÔNG CÁO SỐ 5

Ngày đăng: 22/11/2020
Về việc thay đổi tên miền của trang web Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam và email liên lạc

THÔNG CÁO SỐ 5

V/v: Thay đổi tên miền của trang web và email

Nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của người lao động và quý thân hữu tốt hơn, cũng như để tạo thuận tiện trong giao tiếp, kết nối trong một môi trường đòi hỏi tính chuyên nghiệp, Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam xin chính thức thay đổi website và email sang địa chỉ mới:

Website: www.vnunion.org

Email: lienlac@vnunion.org / contact@vnunion.org


Xin thông báo để quý bạn được rõ và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi.

Trân trọng cám ơn


Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam (VIU)

22/11/2020

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Thông cáo
1
https://www.voatiengviet.com/

NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM (VIU) 

Tổ chức phi chính trị và bất vụ lợi, được sáng lập từ nhu cầu thực tiễn và theo đuổi sứ mệnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tôn chỉ hoạt động của nghiệp đoàn là Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển 

Kết nối với chúng tôi