logo

THƯ NGỎ

Ngày đăng: 01/11/2021
Về việc quy định chi tiết về Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở theo Bộ luật Lao động năm 2019

Nghiệp đoàn độc lập Việt Nam

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021

 

THƯ NGỎ

Về việc quy định chi tiết về Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở theo Bộ luật Lao động năm 2019

 

Kính gửi:

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

 

Chúng tôi là Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam (VIU), một tổ chức bất vụ lợi và phi chính trị, được thành lập vào tháng 7 năm 2020 với mục tiêu bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam - vốn là nhóm dễ bị tổn thương - trong quá trình đất nước tăng cường hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế.

Kính thưa Quý vị!

Ngày 20 tháng 11 năm 2019, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 với nhiều quy định mới, bảo vệ quyền lợi của người lao động tốt hơn theo đúng các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, phù hợp với tiến trình thực thi CPTPP và EVFTA. Trong các điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 có Chương XIII, từ điều 170 đến điều 178, quy định người lao động có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động trong các tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Tại khoản 4, điều 172 của Bộ luật giao Chính phủ quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký; thẩm quyền, thủ tục cấp đăng ký, thu hồi đăng ký; quản lý nhà nước đối với vấn đề tài chính, tài sản của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, quyền liên kết của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp; và tại khoản 2, điều 174 của Bộ luật cũng giao Chính phủ quy định chi tiết về Điều lệ tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.

Tuy nhiên, từ ngày Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành đến nay đã gần một năm nhưng Chính phủ vẫn chưa ban hành các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn người lao động thực hiện những quyền và nghĩa vụ hợp pháp, chính đáng của họ được quy định trong Bộ luật. Do vậy, người lao động trên cả nước dù muốn vẫn chưa thể thành lập hay gia nhập và hoạt động trong các tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở như Bộ luật quy định. Kết quả khảo sát do chúng tôi thực hiện năm 2020 cho thấy hầu hết người lao động Việt Nam không biết đến Bộ luật Lao động năm 2019 và cũng không hiểu tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở là gì.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người lao động khiến họ gặp muôn vàn khó khăn thì vai trò của các tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở trở nên quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết. Chúng tôi, Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam, với mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động Việt Nam, khẩn thiết đề nghị Chính phủ ban hành ngay các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động năm 2019 về tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Chúng tôi cũng đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động nêu trên của Chính phủ để đảm bảo Chương XIII của Bộ luật Lao động năm 2019 được thi hành nghiêm chỉnh và sớm đi vào cuộc sống.

Trân trọng,

Ban Điều hành

Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam

Email: contact@vnunion.org

Website: https://vnunion.org

 

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Thông cáo
1
https://www.voatiengviet.com/

NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM (VIU) 

Tổ chức phi chính trị và bất vụ lợi, được sáng lập từ nhu cầu thực tiễn và theo đuổi sứ mệnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tôn chỉ hoạt động của nghiệp đoàn là Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển 

Kết nối với chúng tôi