logo

Về sự cố với trang web của VIU

Ngày đăng: 05/05/2021
Trang web của VIU đã hoạt động bình thường trở lại.

THÔNG CÁO SỐ 6

V/v : Trang web của VIU bị sự cố không truy cập được.

 

Từ ngày 25/4/2021,  trang web của VIU bị lỗi không truy cập được, do đó việc cập nhật thông tin về lao động cũng bị gián đoạn.
Ban kỹ thuật của chúng tôi đã khắc phục được lỗi này.
Kể từ ngày hôm nay : 05/5/2021, trang web của chúng tôi đã hoạt động lại bình thường.

Xin cáo lỗi cùng bạn đọc.

Nếu có gì thắc mắc, xin các bạn liên lạc cũng như gửi bài vở về cho chúng tôi qua địa chỉ: contact@vnunion.org


Trân trọng

05/5/2021
Ban Điều hành Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam (VIU)

 

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Thông cáo
1
https://www.voatiengviet.com/

NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM (VIU) 

Tổ chức phi chính trị và bất vụ lợi, được sáng lập từ nhu cầu thực tiễn và theo đuổi sứ mệnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tôn chỉ hoạt động của nghiệp đoàn là Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển 

Kết nối với chúng tôi