logo
Hợp đồng lao động phải có các nội dung gì ?
Hợp đồng lao động phải có các nội dung gì ?

Bị giảm lương làm thêm vào ngày nghĩ
Bị giảm lương làm thêm vào ngày nghĩ

Quy định về thuê lao động trẻ em ra sao ?
Quy định về thuê lao động trẻ em ra sao ?

Có được làm sổ BHXH mới khi không lấy được sổ BHXH cũ ?
Có được làm sổ BHXH mới khi không lấy được sổ BHXH cũ ?

Bị giữ lương khi nghĩ việc sớm
Bị giữ lương khi nghĩ việc sớm

Làm thêm vào ngày lễ và ban đêm hưởng lương bao nhiêu ?
Làm thêm vào ngày lễ và ban đêm hưởng lương bao nhiêu ?

Không ký tiếp hợp đồng mới thì có phải báo trước không ?
Không ký tiếp hợp đồng mới thì có phải báo trước không ?

Làm gì khi công ty giữ lương và bắt làm đủ số ngày mới cho nghĩ ?
Làm gì khi công ty giữ lương và bắt làm đủ số ngày mới cho nghĩ ?

Kiện đòi tiền lương có phải chịu án phí không ?
Kiện đòi tiền lương có phải chịu án phí không ?

Nghĩ việc trong thời gian thử việc có cần báo trước không ?
Nghĩ việc trong thời gian thử việc có cần báo trước không ?
Tư vấn luật lao động
1
https://www.voatiengviet.com/

NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM (VIU) 

Tổ chức phi chính trị và bất vụ lợi, được sáng lập từ nhu cầu thực tiễn và theo đuổi sứ mệnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tôn chỉ hoạt động của nghiệp đoàn là Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển 

Kết nối với chúng tôi