logo

3 khoản tiền NLĐ bị khấu trừ trước khi nhận lương hàng tháng

Ngày đăng: 19/10/2020
Người lao động trước khi nhận lương hàng tháng thì người sử dụng lao động sẽ thực hiện khấu trừ tại nguồn trước khi chi trả 3 khoản sau.

1. Tiền đóng các loại bảo hiểm (BHXH, BHTN, BHYT)

* Đối với NLĐ Việt Nam

+ 8% mức lương tính đóng bảo hiểm vào quỹ hưu trí, tử tuất

+ 1% mức lương tính đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

+ 1.5% mức lương tính đóng bảo hiểm vào quỹ BHYT.

3 khoản tiền NLĐ bị khấu trừ trước khi nhận lương hàng tháng - Ảnh 1.

* Đối với NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam: 1.5% mức lương tính đóng bảo hiểm vào quỹ BHYT

Mức nộp: 1% mức lương tính đóng bảo hiểm với NLĐ là đoàn viên ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước.

3. Thuế thu nhập cá nhân (nếu có)

  • Đối với cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên: Khấu trừ 10% trên mức thu nhập.
  • Đối với cá nhân cư trú có ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên: Tính theo biểu lũy tiến từng phần theo quy định tại Điều 22 Luật Thuế TNCN, nếu đến mức phải khấu trừ thuế thì người sử dụng lao động sẽ khấu trừ tại nguồn trước khi chi trả.

Theo Người Lao động

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tư vấn luật lao động
1
https://www.voatiengviet.com/

NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM (VIU) 

Tổ chức phi chính trị và bất vụ lợi, được sáng lập từ nhu cầu thực tiễn và theo đuổi sứ mệnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tôn chỉ hoạt động của nghiệp đoàn là Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển 

Kết nối với chúng tôi