logo

Chủ doanh nghiệp có được phạt tiền người lao động?

Ngày đăng: 16/07/2022
Bạn TBQ (Hà Nam) hỏi: Giờ nghỉ trưa, chúng tôi rời khỏi nơi làm việc nhưng quên tắt điện. Giám đốc công ty phát hiện và yêu cầu Phòng Tổ chức phạt tiền chúng tôi mỗi người 100 nghìn đồng. Xin hỏi Giám đốc làm như vậy có đúng không?

Hỏi đáp pháp luật

Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam trả lời:

Bộ luật Lao động năm 2019 quy định như sau:

Điều 124. Hình thức xử lý kỷ luật lao động
1. Khiển trách
2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng
3. Cách chức
4. Sa thải
Điều 127. Các hành vi bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động
1. Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động
2. Phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động
3. Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có quy định
Căn cứ các quy định nêu trên, việc Giám đốc công ty yêu cầu phạt tiền người lao động là trái quy định của pháp luật.
 
NĐ ĐL VN
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tư vấn luật lao động
1
https://www.voatiengviet.com/

NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM (VIU) 

Tổ chức phi chính trị và bất vụ lợi, được sáng lập từ nhu cầu thực tiễn và theo đuổi sứ mệnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tôn chỉ hoạt động của nghiệp đoàn là Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển 

Kết nối với chúng tôi