logo

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi năm 2021 khi công tác vùng khó khăn

Ngày đăng: 15/01/2021
Muốn nghỉ hưu trước tuổi năm 2021 trong trường hợp của bạn đọc chưa đủ 15 năm ở vùng đặc biệt khó khăn, cần làm thủ tục thế nào?

Bạn đọc Nguyễn Hữu Thiên gửi câu hỏi về chính sách nghỉ hưu trước tuổi năm 2021 với thắc mắc như sau:

Tôi có thời gian công tác vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ ngày 1/9/1995 đến 31/7/2010 là 14 năm 11 tháng. 

Tôi có cả Kỷ niệm chương của Bộ Giáo dục và Đào tạo xét khen tặng sớm hơn là 15 năm thay vì phải 20 năm dạy học ở điều kiện bình thường.

Tôi có đủ 15 năm công tác vùng đặc biệt khó khăn để được nghỉ hưu sớm hơn không quá 5 năm theo Bộ luật Lao động 2019 không? Vì có người nói là phải đủ 15 năm chẵn mới đúng theo quy định.
Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi năm 2021 khi công tác vùng khó khăn - Ảnh 2.

Trả lời về điều kiện nghỉ hưu trước tuổi năm 2021 ở vùng đặc biệt khó khăn

Trao đổi với Dân Việt về điều kiện nghỉ hưu trước tuổi năm 2021 đối với những người công tác ở vùng đặc biệt khó khăn luật sư Hoàng Trọng Giáp - Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho hay: Theo thông tin bạn đọc cung cấp thì mặc dù bạn đọc công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhưng thời gian mới được 14 năm 11 tháng.

Trong khi đó, theo quy định tại Điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định số 135/2020 /NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu yêu cầu phải công tác đủ 15 năm trở lên mới đáp ứng đủ điều kiện để có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019.

Cụ thể Khoản b Điều 5 Nghị định số 135/NĐ-CP Quy định:

"Điều 5. Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

1. Người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

….

b) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021…."

Căn cứ quy định nêu trên, bạn đọc chưa đủ điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động.

(Theo Dân Việt)

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tư vấn luật lao động
1
https://www.voatiengviet.com/

NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM (VIU) 

Tổ chức phi chính trị và bất vụ lợi, được sáng lập từ nhu cầu thực tiễn và theo đuổi sứ mệnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tôn chỉ hoạt động của nghiệp đoàn là Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển 

Kết nối với chúng tôi