logo

Hợp đồng lao động xác định thời hạn được ký lại bao nhiêu lần?

Ngày đăng: 09/12/2020
16 năm nay, năm nào tôi cũng viết hợp đồng lao động.

Tôi đang làm việc trong một đơn vị sự nghiệp công lập được 16 năm nay. Năm nào cơ quan của tôi cũng yêu cầu người lao động viết đơn xin gia hạn hợp đồng lao động, sau đó là viết bản Hợp đồng lao động, thời hạn ghi trong hợp đồng lao động là một năm từ 1/1 đến 31/12 (2 bản hợp đồng lao động mà chúng tôi viết là những bản copy của bản hợp đồng gốc). 16 năm nay, năm nào tôi cũng viết hợp đồng lao động. Thêm nữa là cơ quan tôi không đưa cho người lao động giữ một bản Hợp đồng lao động như trong câu cuối cùng của bản Hợp đồng ghi "mỗi bên giữ một bản". Như vậy có đúng không? (X.T)

Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam tư vấn như sau:

Bộ luật Lao động năm 2012 quy định:

- Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. (Điều 15)

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. (điểm b, khoản 1, Điều 22)

- Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn. (khoản 2, Điều 22)

- Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói. (Điều 16)

Như vậy, việc đơn vị bạn đang làm việc ký kết hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng với người lao động rồi ký thêm hơn 01 lần, không giao cho người lao động giữ 01 bản hợp đồng là hành vi trái pháp luật.

NĐ ĐL VN

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tư vấn luật lao động
1
https://www.voatiengviet.com/

NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM (VIU) 

Tổ chức phi chính trị và bất vụ lợi, được sáng lập từ nhu cầu thực tiễn và theo đuổi sứ mệnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tôn chỉ hoạt động của nghiệp đoàn là Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển 

Kết nối với chúng tôi