logo

Khi nào được khấu trừ tiền lương của người lao động?

Ngày đăng: 12/03/2021
Bạn Nguyễn Đình Vân (quận 9, TP HCM) hỏi: "Trường hợp nào người sử dụng lao động (NSDLĐ) được khấu trừ tiền lương của người lao động (NLĐ)? Mức khấu trừ ra sao?".

Theo khoản 1 điều 102 Bộ Luật Lao động 2019, NSDLĐ chỉ được khấu trừ tiền lương của NLĐ để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị, tài sản của NSDLĐ theo quy định tại điều 129 của bộ luật này.

Điều 129 quy định NSDLĐ chỉ được khấu trừ lương của NLĐ trong 3 trường hợp: NLĐ làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản; NLĐ làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của NSDLĐ hoặc tài sản khác do NSDLĐ giao; NLĐ tiêu hao vật tư quá định mức cho phép. Trong cả 3 trường hợp trên, NLĐ có quyền được biết lý do khấu trừ tiền lương của mình.

Khoản 3 điều 102 Bộ Luật Lao động 2019 nêu rõ: Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương tháng của NLĐ sau khi trích nộp các khoản BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, mức bồi thường thiệt hại trong các trường hợp nêu trên như sau: Trường hợp do sơ suất làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng thì bồi thường nhiều nhất 3 tháng tiền lương. Trường hợp làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì bồi thường một phần hoặc toàn bộ theo giá thị trường. Trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm. Nếu do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện khách quan không thể lường trước và không thể khắc phục được dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.

(Theo Người Lao Động)

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tư vấn luật lao động
1
https://www.voatiengviet.com/

NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM (VIU) 

Tổ chức phi chính trị và bất vụ lợi, được sáng lập từ nhu cầu thực tiễn và theo đuổi sứ mệnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tôn chỉ hoạt động của nghiệp đoàn là Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển 

Kết nối với chúng tôi