logo

Không trả thêm tiền 'ngày đèn đỏ', công ty bị phạt thế nào?

Ngày đăng: 23/03/2021

Hỏi: Tôi và các đồng nghiệp nữ thỏa thuận với công ty rằng "ngày đèn đỏ" vẫn làm việc bình thường và bù lại sẽ được trả thêm lương. (Bích Vy)

Xin hỏi nếu công ty sau đó không làm theo thỏa thuận có bị xử phạt hay không?

Tư vấn:

Theo điểm a khoản 3 điều 80 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, lao động nữ trong thời gian hành kinh có quyền được nghỉ mỗi ngày 30 phút tính vào thời giờ làm việc và vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Số ngày có thời gian nghỉ trong thời gian hành kinh do hai bên thỏa thuận phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ nhưng tối thiểu là ba ngày làm việc trong một tháng; thời điểm nghỉ cụ thể của từng tháng do người lao động thông báo với người sử dụng lao động.

Theo điểm c khoản 3 điều 80 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, trường hợp lao động nữ không có nhu cầu nghỉ và được người sử dụng lao động đồng ý để người lao động làm việc thì ngoài tiền lương được hưởng theo quy định, người lao động được trả thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm trong thời gian được nghỉ. Thời gian làm việc này không tính vào thời giờ làm thêm của người lao động.

Nếu không trả thêm tiền lương theo công việc mà lao động nữ đã làm trong thời gian hành kinh, người sử dụng lao động có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng theo điểm b khoản 1 điều 27 Nghị định 28/2020/NĐ-CP (đối với người sử dụng lao động là tổ chức sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng).

Luật sư Phạm Thanh Hữu
Đoàn luật sư TP HCM

Nguồn:https://vnexpress.net/khong-tra-them-tien-ngay-den-do-cong-ty-bi-phat-the-nao-4252126.html
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tư vấn luật lao động
1
https://www.voatiengviet.com/

NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM (VIU) 

Tổ chức phi chính trị và bất vụ lợi, được sáng lập từ nhu cầu thực tiễn và theo đuổi sứ mệnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tôn chỉ hoạt động của nghiệp đoàn là Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển 

Kết nối với chúng tôi