logo

Làm gì khi công ty tạm dừng hoạt động và nợ lương kéo dài?

Ngày đăng: 14/12/2020
Ngoài việc phải trả lương cho người lao động đầy đủ và đúng hạn và phải trả thêm tiền lãi do trả lương không đúng thời hạn thì Công ty còn phải trả lương ngừng việc cho người lao động với mức không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

 

Bạn VTT ở Hà Nội hỏi:

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Công ty chúng tôi thông báo tạm dừng mọi hoạt động và nợ lương quý III/2020 đến tháng 01/2021 sẽ trả 50% và sẽ trả phần còn lại vào tháng 6/2021. Công ty làm như vậy có đúng quy định pháp luật không và chúng tôi cần làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?

Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam tư vấn như sau:

Điều 96, Bộ luật Lao động năm 2012 quy định Nguyên tắc trả lương như sau:

- Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

- Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

Khoản 3, Điều 98 , Bộ luật Lao động năm 2012 quy định Tiền lương ngừng việc như sau:

- Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Căn cứ các quy định nêu trên, việc Công ty bạn nợ lương của người lao động quá 01 tháng là trái pháp luật.

Ngoài việc phải trả lương cho người lao động đầy đủ và đúng hạn và phải trả thêm tiền lãi do trả lương không đúng thời hạn thì Công ty bạn còn phải trả lương ngừng việc cho người lao động với mức không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Bạn có thể gửi đơn khiếu nại lần đầu đến người đại diện theo pháp luật của Công ty, khiếu nại lần thứ hai đến Chánh Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội nếu khiếu nại lần đầu được giải quyết chưa thoả đáng hoặc hết thời hạn nhưng không được giải quyết hoặc bạn có thể gửi đơn khởi kiện đến Toà án Nhân dân cấp huyện nơi Công ty có trụ sở chính để được xem xét, giải quyết.

NĐ ĐL VN

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tư vấn luật lao động
1
https://www.voatiengviet.com/

NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM (VIU) 

Tổ chức phi chính trị và bất vụ lợi, được sáng lập từ nhu cầu thực tiễn và theo đuổi sứ mệnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tôn chỉ hoạt động của nghiệp đoàn là Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển 

Kết nối với chúng tôi