logo

Làm tại đơn vị sự nghiệp có được trợ cấp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp?

Ngày đăng: 21/11/2021
Ông Đặng Đình Đinh (Bắc Ninh) làm tại công ty từ tháng 6/2012-6/2021. Tháng 8/2021, ông làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Vậy, ông có được hưởng trợ cấp thất nghiệp do Covid-19 không?

Căn cứ Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp; người lao động được hưởng hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp khi thuộc một trong các đối tượng sau:

- Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021 (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan BHXH). Không bao gồm các trường hợp sau: Người lao động đang làm việc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân; người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.

- Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

Thủ quỹ trung tâm giáo dục báo làm mất 6 tỷ đồng khi đi xe máy - 1

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần chi thường xuyên, không phải đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ; do đó không thuộc đối tượng bị loại trừ.

Vì vậy, nếu ông bảo đảm các điều kiện khác theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ thì được hưởng trợ cấp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Đơn vị nơi ông làm việc sẽ có trách nhiệm thực hiện các thủ tục để hưởng trợ cấp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp khi ông đủ điều kiện.

Theo Chinhphu.vn

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tư vấn luật lao động
1
https://www.voatiengviet.com/

NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM (VIU) 

Tổ chức phi chính trị và bất vụ lợi, được sáng lập từ nhu cầu thực tiễn và theo đuổi sứ mệnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tôn chỉ hoạt động của nghiệp đoàn là Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển 

Kết nối với chúng tôi