logo

Nghỉ việc tại công ty có được tiếp tục đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện?

Ngày đăng: 06/01/2021
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về trường hợp người lao động sau khi dừng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc có được tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện hay không.

Bạn đọc Nguyễn Thị Ngọc Dung: "Tôi tham gia Bảo hiểm xã hội ở công ty trước là 3 năm 5 tháng. Từ ngày 30.10.2019, tôi đã nghỉ việc nên không tham gia nữa. Đến nay, tôi muốn đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện để khi làm ở công ty mới sẽ không tính lại từ đầu thì có được không? Và nếu được thì quy trình như thế nào?".

Về việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Căn cứ quy định tại Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy đinh mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Người lao động quy định tại Khoản 4 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Việc tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện thực hiện tại nơi có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú thông qua Đại lý thu tại xã, phường, thị trấn và Bưu điện ở đó.

Trong quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện nếu bạn tiếp tục đi làm thuộc đối tượng đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc thì dừng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện để tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu có tháng trùng đóng thì được hoàn trả tiền đã đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện của thời gian trùng. Thời gian đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện được cộng nối với thời gian đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc để tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Thủ tục tham gia BHXH tự nguyện: Người tham gia kê khai: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (mẫu TK1-TS).

Đề nghị bạn đọc liên hệ với đại lý thu tại xã, phường, thị trấn và bưu điện hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi cư trú để được tư vấn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với mức thu nhập hàng tháng của bạn.

(Theo Lao Động)

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tư vấn luật lao động
1
https://www.voatiengviet.com/

NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM (VIU) 

Tổ chức phi chính trị và bất vụ lợi, được sáng lập từ nhu cầu thực tiễn và theo đuổi sứ mệnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tôn chỉ hoạt động của nghiệp đoàn là Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển 

Kết nối với chúng tôi