logo

Người lao động cần biết mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN

Ngày đăng: 28/04/2022
Chính phủ đã ban hành Nghị định 58/2020/NĐ-CP Ngày 27/5/2020 quy định về mức đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm Tai nạn lao động(TNLĐ), bệnh nghề nghiệp(BNN). Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2020.
Sau đây là một số nội dung chính liên quan đến quy định về mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) mà người lao động (NLĐ) trong ngành cần biết:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Đối tượng áp dụng của nghị định

1.1. Đối tượng có nghĩa vụ đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp

Người sử dụng lao động (NSDLĐ) theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật BHXH (Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động).

Các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ - BNN.

1.2. Đối tượng được người sử dụng lao động đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo khoản 1, Điều 2 Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm TNLĐ - BNN bắt buộc, những người thuộc đối tượng được NSDLĐ đóng bảo hiểm TNLĐ - BNN bắt buộc bao gồm:

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và h khoản 1, Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 tham gia bảo hiểm TNLĐ - BNN bắt buộc.

Áp dụng vào ngành Dệt May thì các đối tượng đó là:

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức;

- Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên và người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng. Không bao gồm người lao động là người giúp việc gia đình;

- Người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương.

 Mức đóng BHXH bắt buộc và trường hợp được đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thấp hơn mức bình thường (Áp dụng từ ngày 15/07/2020)

Trước 15/07/2020, quy định về đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ - BNN như sau:

- Theo quy định tại Điều 44 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016) thì hằng tháng, NSDLĐ đóng tối đa 1% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của NLĐ quy định tại Điều 43 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN.

- Từ ngày 01/6/2017, NSDLĐ hằng tháng đóng bằng 0,5% trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 21 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017.

Theo quy định mới tại Nghị định 58/2020/NĐ-CP, từ ngày 15/07/2020, mức đóng của NSDLĐ vào Quỹ TNLĐ - BNN có sự thay đổi. Cụ thể như sau:

- Mức đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH; đồng thời được áp dụng đối với NLĐ là cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước;

- Mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội được áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ - BNN nếu bảo đảm các điều kiện sau đây:

+ Trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội;

+ Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất;

+ Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 03 năm liền kề trước năm đề xuất.

Hồ sơ đề xuất được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường

Để được đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ - BNN với mức thấp hơn mức đóng bình thường, NSDLĐ chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị quy định theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2020/NĐ-CP.

- Bản sao chứng thực Báo cáo đánh giá công tác ATVSLĐ và giảm tần suất TNLĐ quy định theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2020/NĐ-CP.

Nơi nộp hồ sơ: NSDLĐ nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thời hạn áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thời hạn thực hiện mức đóng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường là 36 tháng, kể từ tháng quyết định áp dụng mức đóng có hiệu lực.

Trong vòng 60 ngày trước ngày trước ngày hết thời hạn áp dụng mức đóng này, nếu NSDLĐ vẫn có nhu cầu tiếp tục mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ thì lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tài Điều 6 và thực hiện đề nghị theo quy định tại Điều 8 Nghị định 58/2020/NĐ-CP này.

Mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng 0% đến 30/6/2022

Đây là chính sách giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ - BNN tại Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021.

Theo đó, NSDLĐ được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN trong 12 tháng (thời gian từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022) cho NLĐ thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

NSDLĐ hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng Quỹ Bảo hiểm TNLĐ- BNN cho NLĐ phòng chống đại dịch COVID-19.

Như vậy, từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/6/2022, thay vì phải đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ TNLĐ - BNN, thì doanh nghiệp dùng số tiền đó để chăm lo NLĐ trong phòng chống dịch.

Trên đây là một số nội dung chính của quy định mới liên quan đến những thay đổi trong mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ - BNN, người lao động cần biết để nắm bắt được quyền lợi được hưởng.  

(Theo Dân Sinh)

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tư vấn luật lao động
1
https://www.voatiengviet.com/

NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM (VIU) 

Tổ chức phi chính trị và bất vụ lợi, được sáng lập từ nhu cầu thực tiễn và theo đuổi sứ mệnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tôn chỉ hoạt động của nghiệp đoàn là Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển 

Kết nối với chúng tôi