logo

Về thời gian báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động

Ngày đăng: 25/12/2020

Bạn NMH ở TP.HCM hỏi:

Tôi đang làm việc có hợp đồng lao động với một doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Ngày 20/11/2020, Công ty ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với tôi từ ngày 30/11/2020 với lý do tôi thường xuyên không hoàn thành công việc được giao. Công ty làm như vậy có đúng không? Tôi cần làm gì để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình?

Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam tư vấn như sau:

Điểm a, khoản 1, Điều 38 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

Khoản 2, Điều 38 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Trong câu hỏi bạn không nêu rõ loại hợp đồng lao động đã ký kết với Công ty. Tuy nhiên, dù là hợp đồng lao động không xác định thời hạn hay hợp đồng lao động xác định thời hạn thì Công ty bạn vẫn vi phạm về thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Khoản 5, Điều 42, Bộ luật Lao động năm 2012 quy định trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

Ngoài ra, bạn cũng cần xem xét lý do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của Công ty có đúng theo quy định của pháp luật hay không.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bạn có thể làm đơn khiếu nại lần đầu đến người sử dụng lao động, khiếu nại lần hai đến Chánh thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nếu không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khiếu nại lần đầu không được giải quyết trong thời hạn quy định hoặc khởi kiện tại Toà án Nhân dân cấp huyện nơi người sử dụng lao động có trụ sở chính.

NĐ ĐL VN

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tư vấn luật lao động
1
https://www.voatiengviet.com/

NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM (VIU) 

Tổ chức phi chính trị và bất vụ lợi, được sáng lập từ nhu cầu thực tiễn và theo đuổi sứ mệnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tôn chỉ hoạt động của nghiệp đoàn là Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển 

Kết nối với chúng tôi